luxCONTROL照明控制系统

产品


棋牌游戏生产的luxCONTROL照明控制系统的元件为创新和个性化的照明解决方案提供了坚实的基础。应用了以上元件的照明解决方案能紧密结合实际的应用功能,并最大限度地节约能源。 
 

概述 更多...

产品检索 更多...

SMART sensors 更多...

SWITCH sensors 更多...

basicDIM 更多...

comfortDIM 更多...

DSI驱动器 更多...

sceneCOM 更多...

connecDIM 更多...

ready2mains™ 更多...

 
博聚网